currdb:
Решение № 136 от 31.01.2017 по гр. д. 5689/2016 на РС - Бургас

Решение по Гражданско дело 5689/2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 136                                                  31.01.2017г.                              гр.Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският районен съд                                                     І граждански състав

На деветнадесети януари две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                                        Председател:   АННА ЩЕРЕВА

Секретар Н.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Щерева

гражданско дело № 5689 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е образувано по иск за делба на недвижим имот, предявен от Г.Т., гражданин на Р.А., роден на ***г. в гр.С., притежаващ паспорт № ***, издаден на ***г. от община В. ***, и М.Т., гражданка на Р.А., родена на ***г. в гр.С., притежаваща паспорт № ***, издаден на ***г. от община В. ***, двамата с постоянен адрес Р.А., ***, и със съдебен адрес *** – адвокат Й.Д.П., против П.К.З. с ЕГН ***** ***. Ищците твърдят, че по силата на прехвърлителни сделки с ответника са съсобственици на следния подробно описан в исковата молба недвижим имот при квоти 2/3 ид.ч. за ищците и 1/3 ид.ч. за ответницата : самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.165.1.14 по кадастралната карта и кадас...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!