Чрез този инструмент можете да търсите съдебна практика и други документи в базите данни на Ex Lege чрез съчетание от разпоредби от един или различни нормативни актове. За целта в полетата изпишете член и абревиетура на нормативния акт и кликнете върху "Търсене".