ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ. ДРУЖЕСТВО ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: