О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 161

гр. София, 26.05.2020 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи май две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С

ЧЛЕНОВЕ: 1. В. П

2. Е. В

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 307 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от П.Д.С. против определение №67/11.02.2020 г., постановено по настоящото дело.

Частната жалба е процесуално недопустима, доколкото постановеното определение от състав на ВКС е окончателно и не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол. Предвид изложеното, подадената частна жалба следва да се върне, като процесуално недопустима.

Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА подадената частна жалба от П.Д.С. против определение №67/11.02.2020 г., като процесуално недопустима.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от връчването му, с частна жалба.

Председател: Членове: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!