№ 124

гр. София, 02.04.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на първи април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 570/2021 г.

Производството е по чл. 122 ГПК.

И.Л.К. е повдигнал препирня за подсъдност на молба за изменение на привременни мерки по чл.323 ГПК между Монтански районен съд и Монтански окръжен съд,след постановяване на определение от 9.02.2021 г. по в.гр.д.№ 25/2021 г. на Монтански окръжен съд.Счита,че след като делото е висящо пред МОС,компетентен да се произнесе по молбата с правно основание чл.323 ГПК е именно въззивния съд.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, за да се произнесе все предвид следното:

Молбата за изменение на привременните мерки е подадена с отговора на въззивната жалба,т.е. след като въззивното обжалване на постановеното решение на районния съд е осъществено и приемането й за разглеждане е отказано, както от първоинстанционния, така и от въззивният съд.Съгласно чл. 122 ГПК компетентен да се произнесе по повдигната препирня е по-горният съд, в чийто район се намира съдът, който последен е отказал да разгледа делото, който в настоящия случай е Софийския апелативен съд.

С оглед гореизложеното компетентен да се произнесе по повдигната препирня е Софийски апелативен съд,на когото делото следва да се изпрати по компетентност.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА делото за разглеждане и произнасяне по повдигната препирня на Софийски апелативен съд по компетентност.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: