2

№...........

гр. София, 12.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

като разгледа докладваното от съдия Керанова наказателно дело № 340/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

До Върховния касационен съд е адресирана молба от адв. Т. Г., защитник на подс. Д.П.И., която след постъпване в регистратурата на ВКС е получила входящ № 3956/12.05.2021 г. Иска се на подс. Д. И. да й бъде разрешено да напусне адреса, на който по отношение на нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“. Адв. Г. сочи, че е налице необходимост подсъдимата да ползва медицински грижи – контролни прегледи, консултации и изследвания, както следва :

- на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. до 16:00 ч., за да посети д-р С. в МЦ „Д-р Щ.“ Е.;

- на 13.05.2021 г. от 10:00 ч. до 18 : 00 ч., за да посети лаборатория „Ц.“, съгласно медицинско предписание на д-р К. и да посети клиника в СБАЛАГ „Майчин дом;

- на 14.05.2021 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., за да посети д-р С. в МЦ „Д-р Щ.“ Е.;

- на 17.05.2021 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч., за да посети 25 -то ДКЦ, находящо се в [населено място],[жк];

Към молбата са приложени копия от медицински направления, направление за медико-диагностична дейност, талони за лабораторни изследвания, копия от бележки, заверени с печата на САГБАЛ „Д-р Щ.“ Е., с които се удостоверяват датите на следващите посещения. В тази връзка е отправено и искането на подсъдимата да й бъде разрешено излизане от дома на посочените по – горе дати.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение с оглед обоснованите здравни причини, намира че молбата е основателна и следва да бъде уважена относно напускане на адреса на изпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“ на 12.05.2021 г., на 13.05.2021 г., на 14.05.2021 г. и на 17.05.2021 г., в посочените по-горе часови диапазони.

С оглед на гореизложеното, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на подсъдимата Д.П.И., ЕГН [ЕГН], да напусне адреса, находящ се в [населено място], [жк], [жилищен адрес] .... където спрямо нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. до 16:00 ч., за да посети д-р С. в МЦ „Д-р Щ.“ Е.;

- на 13.05.2021 г. от 10:00 ч. до 18 : 00 ч., за да посети лаборатория „Цибалаб“, и да посети клиника в СБАЛАГ „Майчин дом;

- на 14.05.2021 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., за да посети д-р С. в МЦ „Д-р Щ.“ Е.;

- на 17.05.2021 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч., за да посети 25 -то ДКЦ, находящо се в [населено място],[жк].

ЗАДЪЛЖАВА подс. Д.П.И. да представи доказателства по делото, че е посетила медицинските заведения.

Подалият молбата защитник, адв. Г., да се уведоми на посочения в молбата телефон за контакт за постановеното определение, със задължение да уведоми подзащитната й.

Препис от определението да се изпрати незабавно и на посочен от защитника имейл адрес, с потвърждение за получаването му от негова страна.

Препис от определението да се изпрати незабавно на факса на 07 РУ – МВР по местоизпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за сведение.

Настоящото определение ведно с молба вх. № 3956/12.05.2021 г. по описа на ВКС, във връзка с която е постановено, да се приложат по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!