гр. София, 26 август 2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и шести август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

като разгледа докладваното от Д.В наказателно дело № 340/2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

До Върховния касационен съд е адресирана молба от подсъдимия П. Д., чрез неговия защитник адв. М. Т., която след постъпване в регистратурата на ВКС е получила входящ № 66491/25.08.2021 г. Отправено е искане подсъдимият Д. да напусне адреса, на който по отношение на него се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- на 01.09.2021 г. от 07:00 до 17:00 часа, за да посети за вторичен преглед д-р С. – невролог, 25 ДКЦ[жк]и банкова институция;

- на 15.09.2021 г. от 07:00 до 17:00 часа, за да присъства на откриване на учебната година със своя син – К. Д. – първокласник в училище в[жк], както и да посети МЦ – [улица]за корекция на контактни лещи;

- На 20.09.2021 г. от 08:00 до 18:00 часа за вторичен преглед на лещи при д-р Р., Клиника „Ден“, [улица], както и за среща с адвоката си.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение с оглед обоснованите здравни причини, необходимостта от посещение на банкова институция и уважителните причини от семеен характер, намира че молбата е основателна и следва да бъде уважена относно напускане на адреса за изпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“ на 01.09.2021 г.; на 15.09.2021г. и на 20.09.2021г., в посочените по-горе часови диапазони.

С оглед гореизложеното, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на подсъдимия П.Г.Д. с ЕГН [ЕГН], да напусне адреса, на който се изпълнява мярката за неотклонение „домашен арест“, както следва:

- На 01.09.2021 г. от 07:00 до 17:00 часа, за да посети за вторичен преглед д-р С. – невролог, 25 ДКЦ[жк]и банкова институция;

- На 15.09.2021 г. от 07:00 до 17:00 часа, за да присъства на откриване на учебната година със своя син – К. Д. – първокласник в училище в [жк], както и да посети МЦ – [улица]за корекция на контактни лещи.

- На 20.09.2021 г. от 08:00 до 18:00 часа за вторичен преглед на лещи при д-р Р., Клиника „Ден“, [улица], както и за среща с адвоката си.

ЗАДЪЛЖАВА подсъдимия П.Г.Д. да представи доказателства по делото, че е посетил медицинските заведения на посочените дати.

Подалият молбата защитник, адв. Т., да се уведоми на посочения в молбата телефон за контакт за постановеното определение, със задължение да уведоми подсъдимия.

Препис от определението да се изпрати незабавно на факса на 07 РУ – МВР по местоизпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за сведение.

Настоящото определение ведно с молба вх. № 66491/25.08.2021 г. по описа на ВКС, във връзка с която е постановено, да се приложат по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!