О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60093

София, 22.10.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:Председател: Б. Ч

Членове: 1. Т. С

2. Б. Т

разгледа докладваното от съдия Чочева н.ч.д. № 868 по описа за 2021 година.

Производството е образувано с правно основание по чл. 43, т. 3 от НПК, след разпореждане № 260 от 24.09.2021 г. по в.н.ч.х.д. № 20214300600333, по описа на Ловешкия окръжен съд, с което съдебното производство е прекратено и делото е изпратено за разглеждане от друг, равен по степен съд.

П.М.Б от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че делото следва да бъде изпратено за решаване от друг съд, след постановените отводи на съдиите от въззивната инстанция.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по в.н.ч.х.д. № 20214300600333, по описа на Ловешкия окръжен съд, е образувано по жалба на частния тъжител С.Й.Г., с адвокатска практика в района, срещу присъда № 4 от 10.05.2021 г. на Ловешкия районен съд по н.ч.х.д. № 157/ 2021 г., с която подсъдимият Г.П.В. е оправдан по повдигнатото му частно обвинение за обида. Всички съдии от окръжния съд се отвели на основание чл. 29, ал. 2 от НПК и по съображения за близки колегиални отношения с жалбоподателя.

Налице са процесуалните предпоставки на чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото, защото Ловешкия окръжен съд не може да образува съдебен състав.

Предвид необходимостта от снижаване на финансовите разходи за пътуване и за обезпечаване на нормалното движение на делото, Върховният касационен съд определя Плевенския окръжен съд, пред който да се проведе въззивното съдебно производство.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА в.н.ч.х.д. № 20214300600333, по описа на Ловешкия окръжен съд (прекратено), за разглеждане от Плевенския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

Ключови думи
No law branches!