О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7

гр.София, 12.01.2022 г.

Върховният касационен съд на Р. Б,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

десети януари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. И

ЧЛЕНОВЕ: Б. И

Е. В

като разгледа докладваното от Б. И гр.д.№ 962/ 2021 г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производство по чл.247 ГПК.

С определение № 153/ 27.05.2021 г., постановено по настоящето дело, производството е спряно на основание чл.292 ГПК.

Съдът служебно констатира, че при постановяване на акта си е посочил погрешно пред кое Общо събрание е образувано тълкувателното дело, послужило като основание за спиране на производството. Налице са предпоставките по чл.247 ал.1 ГПК и допуснатата грешка следва да бъде поправена с настоящето определение.

По изложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 153/ 27.05.2021 г. по гр.д.№ 962/ 2021 г. на Върховния касационен съд, ІV гражданско отделение, като в диспозитива на акта вместо „тълкувателно дело № 3/ 2020 г., ОСГК, ВКС“ да се счита “ тълкувателно дело № 3/ 2020 г., ОСГТК, ВКС“.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: