Президент на републиката

Указ № 226 за награждаване на г-н М.Д Ифтихар – извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Р.Б, с орден „Мадарски конник“ втора степен

 

Министерски съвет

Постановление № 317 от 17 ноември 2015 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

 

Министерство на отбраната

Меморандум за разбирателство между правителството на Р.Б и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Р.Б и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) и Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Р.Б и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво)

 

Министерство на образованието и науката

Правилник за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Р.Б и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Решение № 553 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Решение № 555 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Решение № 557 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!