Министерство на здравеопазването

Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (продължение от ДВ, бр. 98 от 2015 г.)

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!