Министерски съвет

Постановление № 368 от 18 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 369 от 22 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини

 

Министерски съвет

Постановление № 370 от 23 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г.

 

Министерски съвет

Решение № 993 от 18 декември 2015 г. за административно-териториална промяна в община Кресна, област Благоевград – присъединяване на едно населено място към друго населено място

 

Министерски съвет

Решение № 998 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 999 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бяла – централен 5“, община Бяла, област Варна

 

Министерски съвет

Решение № 1000 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Градина-централен“, община Созопол, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1001 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бургас-централен“, община Бургас, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1002 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Черноморец-юг“, община Созопол, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1003 от 18 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Нестинарка“, община Царево, област Бургас

 

Министерство на здравеопазването

Наредба за допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

 

Българска народна банка

Наредба № 29 от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!