Министерски съвет

Постановление № 371 от 23 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 372 от 23 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 373 от 28 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 374 от 28 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

 

Министерски съвет

Постановление № 376 от 28 декември 2015 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 377 от 28 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 378 от 28 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 379 от 28 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.

 

Министерски съвет

Решение № 1005 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Влас – централен“, община Несебър, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1006 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Градина-запад“, община Созопол, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1007 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1008 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Червенка“, община Созопол, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1009 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бургас-север“, община Бургас, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1010 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Нов плаж – Св. Влас“, община Несебър, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1011 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Влас-запад“, община Несебър, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1012 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1013 от 21 декември 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, област Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 1020 от 28 декември 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.

 

Министерство на отбраната

Споразумение за поддържане на гарнизон (GSA) между Р.Б, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB)

 

Министерство на отбраната

Споразумение между правителството на Р.Б и правителството на Р.П за сътрудничество във военната област

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

 

Комисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

 

Министерство на вътрешните работи

Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!