Президент на републиката

Указ № 1 за изменение на Указ № 244 от 7 декември 2015 г. за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет

 

Президент на републиката

Указ № 5 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Д.К, община Петрич, област Благоевград, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 6 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Е.П, Софийска област, на 13 март 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р.Б за 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 381 от 29 декември 2015 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 382 от 30 декември 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 383 от 30 декември 2015 г. за одобряване на допъл­нителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

 

Министерство на енергетиката

Наредба № Е-РД-16-647 от 15 декември 2015 г. за определяне на съдържа­нието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

 

Министерство на отбраната

Наредба № Н-15 от 11 декември 2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите училища в мирно време

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!