Президент на републиката

Указ № 2 за награждаване на г-н Е.З оглу Каримов – извънреден и пълномощен посланик на Р.А в Р.Б, с орден „Стара планина“ първа степен

 

Президент на републиката

Указ № 3 за награждаване на проф. д-р М.С Миланов с орден „Стара планина“ първа степен

 

Президент на републиката

Указ № 4 за награждаване на Й.М Семерджиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

Министерски съвет

Постановление № 388 от 30 декември 2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване

 

Министерски съвет

Постановление № 390 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 395 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 3 от 13 януари 2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 

Министерство на външните работи, Министерство на икономиката

Договор за търговия с оръжие

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

 

Комисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!