message: За проекта

За контакти


За да се свържете с нас използвайте следния имейл или формата за контакти в дясно.

admin@ex-lege.info

Какво е ex-lege.info?

Ex-Lege.info e правноинформационен портал за съдебна практика. Понастоящем порталът съдържа над 600 хиляди акта. Порталът предоставя възможност за търсене на съдебна практика чрез връзките между съдебните актове и законодателството. Ex-Lege.info автоматизирано събира и обработва правна информация като извлича релевантните връзки от нея и ги систематизира в отделна база данни. Това позволява търсенето на съдебни решения чрез съчетание от разпоредби чрез функцията "Свързана практика" (нормативни конструкции), както и на търсене на актове по споменавания на отделни разпоредби от закона. Базите данни на портала съдържат над 1 милион записа за връзки (препратки) между съдебни актове и законодателството.

Ex-Lege.info е изграден при търсене на максимална автоматизираност и е опит да се доведат до практическо приложение различни концепции за систематизиране на огромни количества от правна информация чрез автоматизирани средства и постигането на тази задача с минимален капиталов ресурс - човешки, финансов и технически.

Форма за контакт