ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: