БАНКОВ ПРЕВОД (ТЗ) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: