ВНАСЯНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: