ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: