ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНИ (ПВ) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: