ВПИСВАНИЯ В СЧЕТОВОДНИ КНИГИ (ГПК) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: