ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВМЕНЯЕМО ЛИЦЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: