ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА НА ТЪРГОВЦИ И ЮЛ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: