ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: