ВРЪЩАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ И ОБЕЩЕТЕНЕ ПРИ ДЪЛЖИМО ВРЪЩАНЕ НА ВЕЩИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: