ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА КРЕДИТОРА ПРИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖД ДЪЛГ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: