ВЪНШНО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: