ГЛОБА, НАЛОЖЕНА ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: