ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: