ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ (ТЗ) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: