ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: