ДОГОВОР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: