ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: