ДЯЛОВЕ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: