ЕВЕНТУАЛНА ЕВИКЦИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЧУЖДА ВЕЩ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: