ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ (ГП - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: