ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ (КОМИТЕНТА) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: