ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: