ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИЛА НА РЕШЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН СП - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: