ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЛЪЖНИКА ПРИ ПРЕПЯТСТВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕН - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: