ЗАДЪРЖАНЕ НА ИМОТА ОТ ЗАВЕТНИКА ИЛИ НАДАРЕНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: