ЗАКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: