ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ С ДРУГО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА И ИМОТА НА ДРУГИГО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: