ЗАЛОГ И ИПОТЕКА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: