ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: