ЗАПИС НА ЗАПОВЕД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: