ЗАРАЗЯВАНЕ С ВЕНЕРИЧЕСКА БОЛЕСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: