ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕВЯРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: