ИЗМАМА ПО ЧЛ. 212А НК - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: